Holtekam Jayapura

Location:

Jayapura.

Our Role:

BRIDGE

Year:

2012

Category:

Desain Struktur pada Proyek Jembatan Holtekamp Jayapura

FO Bhayangkara Samarinda